תוכנית הלימודים שנה א'​

שער הכניסה לעולם ההומאופתיה הקסום יתמקד בהיכרות עם ההומאופתיה וייחודה כמקצוע.
בשנה זו נחל בלימוד התובנות ההומאופתיות העמוקות באמצעות לימוד נרחב של הפילוסופיה ההומאופתית הנשענת על האורגנון, ספר העקרונות והבסיס של ההומאופתיה. זה הסילבוס העמוק ביותר.
שעות הלימוד: בשנת הלימוד הזו נשלים 410 שעות לימוד ישירות והמסיימים אותה יוכשרו כ"מייעצים הומיאופתים למקרים אקוטיים".
יום א'- לימודי ערב בזום.
יום ג'- יום לימודים מלא פרונטלי ובזום
במקביל: נרכשים עבור הסטודנטים הרצאות וימי עיון חשובים לבחירה. 

הקורסים שנלמד בשנה זו:
מבוא להומאופתיה: בקורס זה נכיר את עולם המושגים ההומאופתי, את העקרונות הבסיסים, ההיסטוריה והאושיות המרכזיות שהתוו את הדרך.

הרפרטורי ההומאופתי: ספר הסימפטומים ההומאופתי. קורס מקיף במיוחד על מבנה הספר המכיל את רשימת הסימפטומים של בני האדם. נכיר את הסימפטומים לעומק ונלמד איך לאבחן אותם במטופלים היושבים מולנו. במהלך הקורס נלמד ונכיר גם את תוכנות המחשב השונות. קורס זה משולב ומסונכרן עם שאר הקורסים בשנת הלימודים.

האורגנון: לב ליבו של הלימוד ההומאופתי והקורס עליו נשענת כל הפרקטיקה ההומאופתית. זה כרטיס הביקור של בית הספר ומה שמייחד אותו משאר מוסדות הלימוד בישראל: "ראשית כל- הבינו". האורגנון הוא ספר העקרונות והפילוסופיה של ההומאופתיה המסביר כיצד מתרחשים הדברים בפלא הקרוי אדם. קורס זה יילמד בכל ארבע שנות הלימודים ובשנה הראשונה נעבור על הספר בדרך ייחודית לבית ספרנו. 

מבנה וסיווג המחלות בלימוד ההומאופתי: קורס שהונגש במיוחד לשנה א' ובו נלמד מהם שלבי המחלה השונים אותם זיהה ד"ר האנמן מגלה ההומאופתיה. קורס זה הוא ייחודי לבית ספרנו ובמהלכו תילמד אבחנה מבדילה ייחודית בין מחלות אקוטיות למחלות כרוניות ולסוגי מחלות נוספים.  

"מטריה מדיקה"- ספר הרמדיס ההומאופתיות (התרופות): לימוד "ספר התרופות ההומאופתי". נכיר את הרמדיס ההומאופתיות מזוויות מיוחדות ובהקשרים של מצבים אקוטיים נפוצים. דרך הלימוד הזו גם היא ייחודית לבית הספר.

המטפל ההומאופתי: מה אנחנו צריכים לדעת על מנת לצמוח להיות מטפלים הומאופתים מוצלחים? קורס חיוני על חובות וזכויות, אתיקה ומקצועיות. איך ניגשים למטופל על מנת לאבחן את כל המידע הנחוץ לנו למרשם הנכון. הנחיות ופרוטוקולים מסודרים ללקיחת מקרה.

פרקטיקה ומקרים אקוטיים: בשנה הראשונה נצפה במקרי וידאו ונייר על מנת שנלמד כיצד ליישם את הלימוד בפועל מול מטופלים. הדגש יינתן על לקיחת מקרים אקוטיים, בשילוב טיפול מעשי.

קורס איכותי במיילדות בהומאופתיה: על מנת להפעיל את "קסמי ההומאופתיה" לפני, במהלך, אחרי הלידה ובהנקה אנחנו נלמד את האנטומיה, הפיזיולוגיה והפתולוגיה של המיילדות ונציג את הפתרונות.

לימוד ישיר מד"ר אג'יט קונדו קולקרני: בשנה הראשונה נכיר ונתוודע ללימודו של המנטור של בית הספר, ד"ר קולקרני. זו זכות נדירה ובלעדית לתלמידי שנה ראשונה ללמוד ישירות ממורה בסדר גודל שכזה. אין לזה אח ורע. איכות וכמות המידע הנלמדת בשיעוריו הן כמו יהלומים.

ביקור בבתי המרקחת ההומאופתיים: הרצאות עומק ממנהלות המעבדות ומעקב אחרי תהליך ההכנה של הרמדיס ההומאופתיות, אחסון ורישום.
לראשונה, כבר משנה א': היכרות עם התוכנות ההומאופתיות של הרפרטורי.