תוכנית הלימודים שנה ד'​

שנה רביעית למסע. מגיעים אל היעד. התמקדות בסטאז' ובפרקטיקה של כל מה שלמדנו. התמונה כבר ברורה לסטודנטים וההומאופתים המתהווים. מתחילים לעבוד. 

סטאז', פרקטיקה ולקיחת מקרים: מתחילים לטפל. תהליך פגישת המטופלים יתנהל לכל אורך שנה זו. במקביל נצפה בעשרות "מקרים חיים", מקרי וידאו ונייר על מנת שנלמד ליישם את כל מה שאנחנו לומדים בפועל מול מטופלים. המטופלים שתראו בשנים אלו הם המטופלים הראשונים בקליניקה שלכם. אנחנו בונים את הסטאז' באופן כזה שיאפשר לכם לצאת מבית הספר ישירות לתחילת העבודה הקלינית.

התחלת העבודה בקליניקה הפרטית: נעבור על כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת הקליניקה: ניהול מקרים, רשימות, התנהלות בירוקרטית, התנהלות מול הממסד וניהול המטופלים. נחזור על החובות והזכויות, האתיקה וסוגיות מקצועיות.

הרפרטורי ההומאופתי: נמשיך להכיר את ספר הסימפטומים ההומאופתי. נעבוד עם התוכנה ובמקביל נלמד שיטות נוספות בדרך לשליטה טובה בספר. התלמידים שלנו יהיו מאסטרים בראייה השלמה של הסימפטומים.

האורגנון: מעמיקים ומסיימים את המחזור המלא השני של האורגנון. נעבור על כל הסוגיות ונענה על כל השאלות. האורגנון פורס לפנינו את הדרך לעבודה מסודרת בקליניקה. הלימוד כולל תמיד יישומים מהספר אל תוך הפרקטיקה.

המיאזמות: החלק הנסתר של הלימוד ההומאופתי. נמשיך ללמוד ליישם את ההבנה המיאזמתית בניתוח מקרי המטופלים. כאמור, הבנת המיאזמות היא הקוד לעבודה הומאופתית מוצלחת. זהו לימוד מיוחד לבית ספרנו.

פילוסופיה: נמשיך ונכיר גישות פילוסופיות שונות של אבות ההומאופתיה. במקביל נלמד גם לוגיקה ופילוסופיה של גאונים מהפילוסופיה המערבית, היהודית והמזרחית ונראה איך התובנות שלהם משתלבות בפילוסופיה ההומאופתית והופכות אותה לקלה יותר ליישום.

"מטריה מדיקה"- ספר הרמדיס ההומאופתיות (התרופות): לימוד "ספר התרופות ההומאופתי". נמשיך בלימוד הרמדיס השונות לכל אורך הדרך. נכיר את הרמדיס ההומאופתיות מזוויות מיוחדות ובעיקר דרך לימודו המיוחד של ד"ר אג'יט קולקרני. דרך הלימוד הזו היא ייחודית לבית הספר.

לימוד ישיר מד"ר אג'יט קולקרני:  בשנה האחרונה ללימודנו, נמשיך להבין את לימודו של אחד מבכירי ההומיאופתים בעולם, ד"ר אג'יט קולקרני וישירות מפיו שלו. הלימודים בשלב הזה הם ברמה גבוהה ביותר. אין לזה אח ורע בלימודי ההומיאופתיה בארץ.